Konban Do Do Do
Watame wa...warukunai yo ne.
Yanoka
Kill you!
Boing boing
Watame Racecar